Categorie: Opslagloods

De kosten van het bouwen van een loods verschillen per situatie. Factoren die een rol spelen zijn bijvoorbeeld de locatie en de grondsoort. Zijn er bijvoorbeeld heipalen nodig?

Vanzelfsprekend speelt de grootte van de loods een grote rol in de materiaalkosten en de bouwtijd. Daar komt nog bij dat de materiaalkeuze, bijvoorbeeld voor wandbekleding, dakbedekking, dakgoten en andere onderdelen ook van invloed is.